Na początek Postu (2018)

Ewangelia według św. Marka (1, 12-15)


Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Chrystus jest dla nas wzorem poszczącego. Gdy przylgniemy w Poście do Boga, anioły do nas zstąpią. Ale ważne jest to, aby Post podejmowany był z miłości do Boga i bliźnich. Bez miłości jałmużna staje się pustą quasi-filantropią, a wyrzeczenia zwykłymi ćwiczeniami i pustym zmaganiem z samym sobą. Dopiero czynione ze względu na Boga i bliźniego jałmużny i wyrzeczenia przynoszą owoce i sprowadzają do nas Bożych wysłanników.

Piotr

Reklamy

Dodaj komentarz

Filed under Refleksja

„Nie bądźcie zgorszeniem”

I List do Koryntian (10, 31 – 11, 1)


Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Św. Paweł przypomina nam dziś dwie ważne rzeczy. Po pierwsze: wszystko czyńmy na Bożą chwałę. Św. Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła, że nawet igłę można podnieść z podłogi na większą chwałę Boga. Na tym właśnie polega przepełnienie życia modlitwą. Warto dwa razy dziennie (lub przynajmniej raz) zastanowić się czy w danym dniu wszystko czynię na większą Bożą chwałę. Po drugie: nie bądźmy dla nikogo zgorszeniem. Jeśli czynimy wszystko na Bożą chwałę, nie jest to trudne. Nie prowokujmy do grzechu nikogo z żadnej grupy społecznej. Ani pobożnych (których w dzisiejszym czytaniu symbolizują Żydzi i Kościół), ani tych, którzy słabo znają chrześcijaństwo (Grecy z dzisiejszego czytania). Katolik, przyjmujący regularnie Chrystusa do serca, staje się Jego monstrancją. Katolik to nie tyko ten, który często jest na Mszy, który odmawia nowenny czy nosi biżuterię dewocyjną. Katolik to ten, który promieniuje wiarą.

Piotr

Dodaj komentarz

Filed under Duszpasterstwo

List od Eymosa – PRZYPOMNIENIE

Dziś małe przypomnienie (z 11 lutego 2015 roku) w odniesieniu do niedzielnego czytania.

https://gejkatolik.wordpress.com/2015/02/11/bezruch-i-mroki-rozjasniam-i-potrzasam-impreza-drugi-list-od-eymosa/

Piotr

Dodaj komentarz

Filed under Niezależne